Egy kis történelem

Köszönet az részletes és hasznos szövegért Mártának!


Libanon – mint határokkal megjelölt, fővárossal rendelkező, saját uralkodó által irányított önálló állam nem létezik a történelem során, egészen 1920-ig.
A Mount Lebanon (Fehér-hegy) elnevezés, amit használunk a korábbi időkre, elsősorban földrajzi megjelölésre szolgál. (l.b.n = fehér, sémita szó)
A föníciaiak idején sem rajzolható meg egy egységes állam térképe; egymástól független, de gazdasági, védelmi együttműködésben álló városállamokról van szó.
A terület a középkor idején végig idegen népek es hatalmak megszállása alatt állt (közöttük rómaiak, arabok, keresztesek, a Mamelukok, majd a legjelentősebb es hosszabb megszállás: az Ottomán törökök).
Több függetlenségi próbálkozása volt a helyi uralkodó osztálynak az évszázadok során. Az első sikeres önállósulási törekvés eredményeként egy fél-független állam jött létre a Nagy Szírián (így hívták a Török Birodalom közel-keleti részét) belül 1516-ban, török fennhatóság alatt; innentől használatos a Mount Lebanon kifejezés, mint politikai egység. Területét tekintve ez a tengerparti sávot és a Libanoni hegység nyugati gerincét jelenti. A Bekaa-völgy továbbra is Nagy Szíria része maradt.
1620-as években egy libanoni emír, Fakhreddin II. függetlenségi mozgalma a törökökkel szemben ismét csak ideiglenes önállóságot hozott.
1861-ben ez a Mount Lebanon-terület teljes adminisztratív függetlenséget kapott a török birodalmon belül.
Az első világháború után a török birodalom felbomlását követően Szíria francia mandátum alá kerül, Mount Lebanonnal együtt. Tehát ezidáig Libanon Szíria része, annyi megszorítással, hogy a Mount Lebanon rész bizonyos önállóságot élvez ezen belül.
1920-ban a franciák létrehozzák a Great Lebanon nevű államot: ez már területileg egybeesik nagyjából a mai Libanon területével. Ez azt jelenti, hogy a Mount Lebanon területhez hozzácsatolják Szíriától a Bekaa-völgyet. Ez az állam sem független, hanem francia mandátum alatt áll.
A függetlenség kikiáltása 1943-ban történik.
A franciák 1946-ban hagyják el az országot véglegesen.

Aki a még újabb kori történelemre is kíváncsi, itt utánaolvashat.